GST Rate & HSN Code for Hydrocarbons – Cyclic & Acyclic – Chapter 29

GST Rates & HSN Codes on Cyclic & Acyclic Hydrocarbons, Saturated & Unsaturated

Heading HSN Code Item name Rate
2901 29010000 Acyclic hydrocarbons  18.00%
2901 29011000 Saturated acyclic hydrocarbons 18.00%
2901 29012100 Ethylene 18.00%
2901 29012200 Propene (propylene) 18.00%
2901 29012300 Butene (butylene) and isomers thereof 18.00%
2901 29012400 Buta-1, 3-diene and isoprene 18.00%
2901 29012910 Other unsaturated acyclic hydrocarbons 18.00%
2901 29012920 Heptene 18.00%
2902 29020000 Cyclic hydrocarbons 18.00%
2902 29021100 Cyclohexane 18.00%
2902 29021900 Other cyclanes, cyclenes and cycloterpens hydrocarbons 18.00%
2902 29022000 Benzene 18.00%
2902 29023000 Toluene 18.00%
2902 29024100 O-xylene 18.00%
2902 29024200 M-xylene 18.00%
2902 29024300 P-xylene 18.00%
2902 29024400 Mixed xylene isomers 18.00%
2902 29025000 Styrene 18.00%
2902 29026000 Ethylbenzene 18.00%
2902 29027000 Cumene 18.00%
2902 29029000 Other cyclic hydrocarbons 18.00%
2902 29029010 Dipentene 18.00%
2902 29029020 Dephenyl methane 18.00%
2902 29029030 Dodecyclic benzenes (excluding mixed alkylarenes) 18.00%
2902 29029040 Napthalene 18.00%
2902 29029050 Isobutyl benzene 18.00%
2902 29029090 Fenchone 18.00%
2902 29029090 Terpinolene 18.00%
2903 29030000 Halogenated derivatives of hydrocarbons 18.00%
2903 29031100 Chloromethane (methly chloride), chloroethane (ethyl chloride) 18.00%
2903 29031110 Chloromethane (methly chloride) 18.00%
2903 29031120 Chloroethane (ethyl chloride) 18.00%
2903 29031200 Dichloromethane (methylene chloride) 18.00%
2903 29031300 Chloroform (trichloromethane) 18.00%
2903 29031400 Carbon tetrachloride 18.00%
2903 29031500 Dichloroethane (ethylene dichloride)-1.2 18.00%
2903 29031600 Dichloropropane 1, 2 (propylene dichloride); dichlorobutanes 18.00%
2903 29031900 Other saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29031910 Tetrachloroethane 18.00%
2903 29031920 Trichloroethane 18.00%
2903 29032100 Vinyl chloride (chloroethylene) 18.00%
2903 29032200 Trichloroethylene 18.00%
2903 29032300 Tetrachloroethlyene (perchloroethylene) 18.00%
2903 29032900 Other unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29033000 Fluorinated, brominated, iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29033010 Fluorinated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29033020 Brominated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29033030 Iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29034000 Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons 18.00%
2903 29034100 Trichlorofluoromethane 18.00%
2903 29034200 Dichlorodifluoromethane 18.00%
2903 29034300 Trichlorofluoroethane 18.00%
2903 29034410 Dichlorotetrafluoroethane 1,2 18.00%
2903 29034420 Chloropentafluoroethane 18.00%
2903 29034511 Chlorotrifluoro-methane 18.00%
2903 29034512 Pentachloro fluoroethane 18.00%
2903 29034513 Tetrachloro fluroethane 18.00%
2903 29034521 Heptachlorodi fluropropane 18.00%
2903 29034522 Hexachlorodi fluropropane 18.00%
2903 29034523 Pentachlorotri fluropropane 18.00%
2903 29034524 Tetrachloropetra fluropropane 18.00%
2903 29034525 Trichloropenta fluropropane 18.00%
2903 29034526 Dichlorohexa fluropropane 18.00%
2903 29034527 Chlorohepta fluropropane 18.00%
2903 29034610 Bromochlorodifluoro-methane 18.00%
2903 29034620 Bromotrifluoro-methane 18.00%
2903 29034630 Dibromotetra-fluoro-ethanes 18.00%
2903 29034700 Other perhalogenated derivatives with flouorine and chlorine 18.00%
2903 29034910 Halogenated derivatives of methane, ethane, or propene halogenated only with flouorine and chlorine HCFC3 18.00%
2903 29035100 Hexachlorocyclohexane-1, 2, 3, 4, 5, 6 18.00%
2903 29035900 Other halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic, cycloterpenic hydrocarbons 18.00%
2903 29036000 Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons 18.00%
2903 29036100 Chlorobenzene, o-dichlorobenzene, p-dichlorobenzene 18.00%
2903 29036110 Chlorobenzene (mono chloro) 18.00%
2903 29036120 Ortho-dichlorobenzene 18.00%
2903 29036130 Para-dichlorobenzene 18.00%
2903 29036200 Hexachlorobenzene; ddt (1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis ethane) 18.00%
2903 29036210 Hexachlorobenzene other than indane 18.00%
2903 29036221 DDT-Technical 75 Wdp 18.00%
2903 29036229 Hexachlorobenzene; ddt (1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis ethane): Other 18.00%
2903 29036900 Other halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons 18.00%
2903 29036910 Chloro-fluorobenzene 18.00%
2903 29036920 Benzal chloride (Benzyl dichloride) 18.00%
2903 29036930 Benzo trichloride 18.00%
2903 29036940 Benzye chloride 18.00%
2903 29036950 Parachloro-toluene (4-Chloromethyl benzene) 18.00%
2903 29036960 Napthalene chlorinated 18.00%
2903 29036970 Chlorofluoro aniline 18.00%
2904 29040000 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated  18.00%
2904 29041000 Sulfonated derivatives of hydrocarbons, their salts and ethyl esters 18.00%
2904 29041010 Benzene sulphonic acid 18.00%
2904 29041020 Napthalene disulphonic acid (Armsstrong’s Acid)1,5  18.00%
2904 29041030 Napthalene sulphonic acid 18.00%
2904 29041040 Vinyl sulphone 18.00%
2904 29042000 Sulfonated derivatives of hydrocarbons, their salts and ethyl esters 18.00%
2904 29042010 Nitrobenzene 18.00%
2904 29042020 Meta dintrobenzene 18.00%
2904 29042030 Meta nitrotoluene 18.00%
2904 29042040 Ortho nitrotoluene 18.00%
2904 29042050 Paranitrotoluene 18.00%
2904 29042060 Dinitrotoluene 18.00%
2904 29049000 Other sulfonated, nitrated, nitrosated derivatives of hydrocarbons 18.00%
2904 29049010 Dichlorobenzene 2,5  18.00%
2904 29049020 Dinitrochlorobenzene 18.00%
2904 29049030 Meta nitrochlorobenzene 18.00%
2904 29049040 Ortho nitrochlorobenzene 18.00%
2904 29049050 Paranitrochlororbenzene 18.00%
2904 29049060 Nitro-chlorotoluene-2 18.00%
2904 29049070 Sodium meta mtrobenzene sulphonate 18.00%
2904 29049080 Choropicrin (Tricholoronitro-Methane) 18.00%
2905 29050000 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2905 29051100 Methanol (methyl alcohol) 18.00%
2905 29051200 Propan-1-01 (propyl alcohol), propan-2-01(isopropyl alcohol) 18.00%
2905 29051300 Butan-1-01 (n-butyl alcohol) 18.00%
2905 29051400 Other butanols 18.00%
2905 29051410 Ethambutol, Ethambutol HCL 18.00%
2905 29051420 Salbutamol Sulphate 18.00%
2905 29051430 Amino Butanol 18.00%
2905 29051500 Amyl Alchohol 18.00%
2905 29051500 Pentanol 18.00%
2905 29051500 Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof 18.00%
2905 29051600 Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof 18.00%
2905 29051610 Dimethyl octanol 18.00%
2905 29051620 2-Ethyl Hexanol 18.00%
2905 29051700 Dodecan-1-01, hexadecan-1-01, octadecan-1-01 18.00%
2905 29051900 Other saturated monohydric alcohols 18.00%
2905 29051910 2-Butanol, 3, 3-Dimethyl 18.00%
2905 29052100 Allyl alcohol 18.00%
2905 29052200 Acyclic terpene alcohols 18.00%
2905 29052210 Citranellol 18.00%
2905 29052220 Geraniol 18.00%
2905 29052230 Linalool 18.00%
2905 29052240 Rhodinol 18.00%
2905 29052900 Other unsaturated monohydric alcohols 18.00%
2905 29053100 Ethylene glycol (ethanediol) 18.00%
2905 29053200 Propylene glycol (propane-1, 2-diol) 18.00%
2905 29053900 Other diols 18.00%
2905 29054100 Ethy1(2),  2- (hydroxymethyl)propane-1, 3-diol(trimethylolpropane) 18.00%
2905 29054200 Pentaerythritol 18.00%
2905 29054300 Mannitol 18.00%
2905 29054400 D-glucitol (sorbitol) 18.00%
2905 29054400 Sorbitol I.P 18.00%
2905 29054500 Glycerol 18.00%
2905 29054900 Other polyhydric alcohols 18.00%
2905 29055000 Halogenated, sulfonated, nitrated derivatives of acyclic alcohols 18.00%
2905 29055100 Ethchlorvynol (INN) 18.00%
2906 29060000 Cyclic Alcohols and their Halogenated, Sulphonated, Nitrated or Nitrosated Derivatives  18.00%
2906 29061100 Menthol 12.00%
2906 29061200 Cyclohexanol, methylcyclohexanols, dimethylcyclohexanols 18.00%
2906 29061300 Sterols and inositols 18.00%
2906 29061310 Cholesterol 18.00%
2906 29061390 Sterols and inositols: Other 18.00%
2906 29061400 Terpineols 18.00%
2906 29061900 Other cyclanic, cyclenic, cycloterpenic alcohol 18.00%
2906 29061910 Borneol 18.00%
2906 29062100 Benzyl alcohol 18.00%
2906 29062900 Other aromatic alcohol 18.00%
2906 29062910 Clinnamic alcohol 18.00%
2906 29062920 Phenylethyl alcohol 18.00%
2907 29070000 Phenols, phenol-alcohols 18.00%
2907 29071100 Phenol (hydroxybenzene) and its salts 18.00%
2907 29071110 Phenol, as Pure Carbolic Acid 18.00%
2907 29071200 Cresols and their salts 18.00%
2907 29071210 Para Cresols (P-Cresols) 18.00%
2907 29071220 Cresylic acid 18.00%
2907 29071300 Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof 18.00%
2907 29071400 Xylenols and their salts 18.00%
2907 29071500 Nsphthols and their salts 18.00%
2907 29071510 Alpha Naphthols 18.00%
2907 29071520 Beta Naphthols 18.00%
2907 29071910 O-Phenyl Phenols 18.00%
2907 29071920 P-Phenyl Phenols 18.00%
2907 29071930 Thymol 18.00%
2907 29071940 Para Tertiary Butyl Phenol 18.00%
2907 29071950 Alkyl phenols 18.00%
2907 29072100 Resorcinol and its salts 18.00%
2907 29072200 Hydroquinone (quinol) and its salts 18.00%
2907 29072300 Isopropylidenediphenol-4, 4′ (bisphenol a, diphenylolpropane), its salts 18.00%
2907 29072910 1,5- Dihydroxy naphthalene 18.00%
2907 29073000 Phenol-alcohols 18.00%
2908 29080000 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols  18.00%
2908 29081000 Halogenated derivatives of phenols or phenol-alcohols, their salts 18.00%
2908 29081100 Pentachlorophenol (ISO)  18.00%
2908 29082000 Sulfonated derivatives of phenols or phenol-alcohol, their salts, esters 18.00%
2908 29082010 Phenol sulphonic acids, Naphthol sulphonic acids 18.00%
2908 29082021 G acid (2-naphthol-6) 8 disulphonic acid 18.00%
2908 29082022 Salts of G acid 18.00%
2908 29082023 Beta naphthol sulphonic acids 18.00%
2908 29082024 Nevile-winther acid (1-naphthol 4 sulphonic acid) 18.00%
2908 29082025 Schaeffer acide (2-Naphthol-6-sulphonic acid) 18.00%
2908 29082026 R acid (2-Naphthol 3, 6 disulphonic acid) and its di sodium salt and salt of R acid 18.00%
2908 29082027 Chromotropic acid (1,8 – dihydrozynaphthalene 3, 6-disulfonic acid) 18.00%
2908 29089000 Nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols 18.00%
2908 29089010 Para nitrophenol 18.00%
2908 29089020 Musk xylol 18.00%
2908 29089910 Para Nitrophenol 18.00%
2908 29089920 Musk xylol 18.00%
2909 29090000 Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, etheralcohol- phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2909 29091100 Diethyl ether 18.00%
2909 29091900 Other acyclic ethers, their halogenated, sulfonated, nitrated derivatives 18.00%
2909 29092000 Cyclanic, cyclenic, cycloterpenic ethers, their derivatives (halogenated, sulfonated, nitrated) 18.00%
2909 29093000 Aromatic ethers, their halogenated, sulfonated, nitrated derivatives 18.00%
2909 29093011 Chloro-4, -2 nitro anisole 18.00%
2909 29093012 Ortho nitro anisole 18.00%
2909 29093020 Diphenyl oxide 18.00%
2909 29093030 Musk ambrette 18.00%
2909 29094100 Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)-2, 2′ 18.00%
2909 29094200 Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 18.00%
2909 29094300 Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 18.00%
2909 29094400 Other monoalkyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 18.00%
2909 29094900 Other other-alcohols, their halogenated, sulfonated, nitrated derivatives 18.00%
2909 29095000 Ether-phenols, ether-alcohol-phenols, their halogenated, sulfonated derivatives 18.00%
2909 29095010 Guaiacol 18.00%
2909 29095020 Isoeugenol 18.00%
2909 29095030 Guaiacol sulphonate 18.00%
2909 29095090 Ether-phenols, ether-alcohol-phenols, their halogenated, sulfonated derivatives: Others 18.00%
2909 29096000 Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides,their derivatives (halogenated, sulfonated) 18.00%
2910 29100000 Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and expoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 18.00%
2910 29101000 Oxirane (ethylene oxide) 18.00%
2910 29101119 Naptha 18.00%
2910 29102000 Methyloxirane (propylene oxide) 18.00%
2910 29103000 Chloro-2]1, 3-epoxypropane (epichlorohydrin) 18.00%
2910 29104000 Dieldrin (ISO, INN) 18.00%
2910 29109000 Other epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols, their halogenated, sulfonated derivatives 18.00%
2911 29110000 Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2911 29110010 Acetals and hemiacetals whether or not with other oxygen function 18.00%
2911 29110090 Others 18.00%
2912 29120000 Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes 18.00%
2912 29121100 Methanal (formaldehyde) 18.00%
2912 29121200 Ethanal (acetaldehyde) 18.00%
2912 29121300 Butanal (butyraldehyde, normal isomer) 18.00%
2912 29121900 Other acyclic aldehydes without oxygen function 18.00%
2912 29121910 Crotonaldehyde 18.00%
2912 29121920 Heptaldehydes (heptanal) 18.00%
2912 29121930 Benzaldehyde 18.00%
2912 29122100 Glyoxal 18.00%
2912 29122900 Other cyclic aldehydes without oxygen function 18.00%
2912 29122910 Cinnamicaldeyde 18.00%
2912 29122920 Phenyl acetaldeyde 18.00%
2912 29123000 Aldehyde-alcohols 18.00%
2912 29124100 Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 18.00%
2912 29124200 Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 18.00%
2912 29124900 Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde): Other 18.00%
2912 29124910 Anisicaldehyde (anisaldehyde) 18.00%
2912 29124920 Heliotropin (Piperonyl aldehyde) 18.00%
2912 29124930 Thiacetazone 18.00%
2912 29124940 Trimethoxy-benzaldehyde – 3,4,5 18.00%
2912 29125000 Cyclic polymers of aldehydes 18.00%
2912 29126000 Paraformaldehyde 18.00%
2913 29130000 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 2912. 18.00%
2913 29130010 Ortho-chloro-benzaldehyde 18.00%
2913 29130090 Halogenated sulfonated, nitrated derivatives of aldehyde-function compounds: Other 18.00%
2914 29140000 Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2914 29141100 Acetone 18.00%
2914 29141200 Butanone (methyl ethyl ketone) 18.00%
2914 29141300 Methyl pentan-4, 2-one- (methyl isobutyl ketone) 18.00%
2914 29141900 Other acyclic ketones without oxygen function 18.00%
2914 29141910 Isophoron 18.00%
2914 29142100 Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function: Camphor 18.00%
2914 29142110 Natural Camphor 18.00%
2914 29142120 Camphor Lumpy  18.00%
2914 29142120 Camphor Tablets  18.00%
2914 29142120 Synthetic Camphor 18.00%
2914 29142200 Cyclohexanone, methylcyclohexanones 18.00%
2914 29142300 Ionones, methylionones 18.00%
2914 29142310 Beta-ionone 18.00%
2914 29142320 Pseudo ionone 18.00%
2914 29142900 Other cyclanic, cyclenic, cycloterpenic ketones 18.00%
2914 29142910 L-caravone 18.00%
2914 29142990 Camphene 18.00%
2914 29142990 Camphor oil 18.00%
2914 29143000 Aromatic ketones-3  without other oxygen function 18.00%
2914 29143100 Aromatic ketones without other oxygen function : phenylacetone (phenylpropan-2-one) 18.00%
2914 29143910 Aceto Phenone 18.00%
2914 29143920 Benzanthrone 18.00%
2914 29143930 Benzophenone 18.00%
2914 29143940 Dibenzanthrone (Violanthrone) 18.00%
2914 29144100 Hydroxy-4, 4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) 18.00%
2914 29144900 Other ketone-alcohols, ketone-aldehydes 18.00%
2914 29145000 Ketone-phenols, ketones with other oxygen function 18.00%
2914 29146100 Anthroquinone 18.00%
2914 29146900 Other quinones 18.00%
2914 29146910 1,4- Dihydroxy Anthraquinone (Quinizarin) 18.00%
2914 29146920 Methyl Anthraquinone 18.00%
2914 29147000 Halogenated, sulfonated, nitrated derivatives of ketones and quinones 18.00%
2914 29147010 1-Chloro Anthra Quinone 18.00%
2914 29147020 Musk Ketone 18.00%
2915 29150000 Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2915 29151100 Formic acid 18.00%
2915 29151200 Salts of formic acid 18.00%
2915 29151210 Sodium formate 18.00%
2915 29151290 Others 18.00%
2915 29151300 Esters of formic acid 18.00%
2915 29152100 Acetic acid 18.00%
2915 29152200 Sodium acetate 18.00%
2915 29152300 Cobalt acetates 18.00%
2915 29152400 Acetic anhydride 18.00%
2915 29152900 Other salts of acetic acid 18.00%
2915 29152910 Calcium acetate 18.00%
2915 29152920 Maganesium acetate 18.00%
2915 29152930 Mangnese acetate 18.00%
2915 29153100 Ethyl acetate 18.00%
2915 29153200 Vinyl acetate 18.00%
2915 29153300 N-butyl acetate 18.00%
2915 29153400 Isobutyl acetate 18.00%
2915 29153500 Ethoxyethyl acetate-2 18.00%
2915 29153900 Other esters of acetic acid 18.00%
2915 29153910 Benzyl acetate 18.00%
2915 29153920 Bormyl acetate and Iso bormyl acetate 18.00%
2915 29153930 Linalyl acetate 18.00%
2915 29153940 Methyl acetate 18.00%
2915 29153950 Phenyle propyl acetate 18.00%
2915 29153960 Ter phynyle acetate 18.00%
2915 29154000 Chloroacetic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29154010 Monochloroacetic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29154020 Dichloroacetic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29154030 Trichloroacetic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29155000 Propionic acid, its salts and esters 18.00%
2915 29156000 Butyric acid, valeric acid, their salts and esters 18.00%
2915 29156010 Butanoic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29156020 Propionic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29157000 Plamitic acid, stearic acid, their salts and esters 18.00%
2915 29157010 Plamitic acid 18.00%
2915 29157020 Stearic acid 18.00%
2915 29157030 Glycerol monostearate 18.00%
2915 29157040 H.C.O. Fatty acid (including 12-Hydroxy stearic acid) 18.00%
2915 29157050 D.C.O Fatty Acid 18.00%
2915 29159000 Other saturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides 18.00%
2915 29159010 Acetyl chloride 18.00%
2915 29159020 Octoic acid (caprylic acid) 18.00%
2915 29159030 Hexoic acid (caproic acid) 18.00%
2916 29160000 Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 18.00%
2916 29161100 Acrylic acid and its salts 18.00%
2916 29161200 Esters of acrylic acid 18.00%
2916 29161300 Methacrylic acid and its salts 18.00%
2916 29161310 Methacrylic acid  18.00%
2916 29161400 Esters of methacrylic acid 18.00%
2916 29161500 Oleic, linoleic, linolenic acids, their salts and esters 18.00%
2916 29161510 Oleic acid 18.00%
2916 29161900 Other unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides 18.00%
2916 29161910 Undecylanic acid 18.00%
2916 29161920 Bismuth compounds of unsaturated acyclic monocacids 18.00%
2916 29161930 Potassium compounds of unsaturated acyclic monocacids 18.00%
2916 29161940 Sodium compounds of unsaturated acyclic monocacids 18.00%
2916 29161950 Esters of unsaturated acyclic monocacids not elsewhere specified 18.00%
2916 29161960 Sorbic acid 18.00%
2916 29162000 Cyclanic, cyclenic, cycloterpenic monocarboxylic acids, their derivatives 18.00%
2916 29163100 Benzoic acid, its salts and esters 18.00%
2916 29163110 Benzoic acid 18.00%
2916 29163120 Benzyl acetate 18.00%
2916 29163130 Methyl benzoate 18.00%
2916 29163140 Sodium benzoate 18.00%
2916 29163150 Benzocaine (ethylpara-amino benzoate) 18.00%
2916 29163160 Orthochloro benzoic acid 18.00%
2916 29163200 Benzoyl peroxide, benzoyl chloride 18.00%
2916 29163300 Phenylacetic acid, its salts and esters 18.00%
2916 29163400 Phenylacetic acids and its salts 18.00%
2916 29163500 Esters of phenylacetic acid 18.00%
2916 29163900 Other aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides 18.00%
2916 29163910 Cinnamic acid 18.00%
2916 29163920 Bismuth compounds of aromatic monoacids 18.00%
2916 29163930 Potassium compounds of aromatic acids 18.00%
2916 29163940 Sodium compounds of aromatic monoacids 18.00%
2916 29163950 Esters of aromatic monoacids not elsewhere specified 18.00%
2917 29170000 Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 18.00%
2917 29171100 Oxalic acid, its salts and esters 18.00%
2917 29171110 Oxalic acid 18.00%
2917 29171120 Calcium oxalate 18.00%
2917 29171130 Strontium oxalate 18.00%
2917 29171140 Diethyl oxalate 18.00%
2917 29171200 Adipic acid, its salts and esters 18.00%
2917 29171300 Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters 18.00%
2917 29171400 Maleic anhydride 18.00%
2917 29171900 Other acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides 18.00%
2917 29171910 Maleic acid 18.00%
2917 29171920 Malonic acid 18.00%
2917 29171930 Succinic acid 18.00%
2917 29171940 Ferrous fumerata  18.00%
2917 29171950 Fumric acid 18.00%
2917 29171960 Itaconic acid 18.00%
2917 29171970 Ethoxy methylene malonate, diethyl malonate 18.00%
2917 29172000 Cyclanic, cyclenic, cycloterpenic polycarboxylic acids, their derivatives 18.00%
2917 29173100 Dibutyl orthophthalates 18.00%
2917 29173200 Dioctyl orthophthalates 18.00%
2917 29173300 Dinonyl orthophthalates, didecyl orthophthalates 18.00%
2917 29173400 Other esters of orthophthalic acid 18.00%
2917 29173500 Phthalic anhydride 18.00%
2917 29173600 Terephthalic acid and its salts 18.00%
2917 29173700 Dimethyl terephthalate 18.00%
2917 29173900 Other oromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides 18.00%
2917 29173910 Dibutyl phthalate 18.00%
2917 29173920 Dioctyl phthalate 18.00%
2917 29173930 Phthalic acid 18.00%
2917 29173940 Dimethyl phthalate 18.00%
2917 29173950 Trimellitic anhydride 18.00%
2917 29173960 Isophthalic acid 18.00%
2918 29180000 Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2918 29181100 Lactic acid, its salts and esters 18.00%
2918 29181110 Lactic acid 18.00%
2918 29181120 Calcium lactate 18.00%
2918 29181200 Tartaric acid 18.00%
2918 29181300 Citric acid 18.00%
2918 29181400 Calcium acid 18.00%
2918 29181500 Salts and esters of citric acid 18.00%
2918 29181600 Gluconic acid, its salts and esters 18.00%
2918 29181610 Calcium gluconate 18.00%
2918 29181620 Ferrous gluconate 18.00%
2918 29181700 Salicyclic acid 18.00%
2918 29181900 Other carboxylic acids with alcohol function, their anhydrides, halides 18.00%
2918 29182100 Salicylic acid, its salts 18.00%
2918 29182110 Salicylic acid 18.00%
2918 29182200 O-acetylsalicylic acid, its salts and esters 18.00%
2918 29182300 Other esters of salicylic acid and their salts 18.00%
2918 29182900 Other carboxylic acids with phenol function, their anhydrides, halides 18.00%
2918 29182910 Galic acid 18.00%
2918 29182920 Beta hydroxy naphthoic acid 18.00%
2918 29182930 Propyl gallate 18.00%
2918 29183000 Carboxylic acids with aldehyde or ketone function, their anhydrides 18.00%
2918 29183010 Levullinic acid 18.00%
2918 29183030 Nalidixic acid 18.00%
2918 29189000 Other carboxylic acids with oxygen function, their anhydrides, halides 18.00%
2919 29190000 Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 18.00%
2919 29190010 Glycerophosphoric acid 18.00%
2919 29190020 Calcium glycerophosphate 18.00%
2919 29190030 Iron glycerophosphate 18.00%
2919 29190040 Sodium glycerophosphate 18.00%
2919 29190090 Phosphoric esters and their salts, their halogenated, sulfonated derivatives: Other 18.00%
2919 29190090 Tricresylphosphate 18.00%
2920 29200000 Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  18.00%
2920 29201000 Thiophosphoric esters and their salts. Their halogenated, sulfonated derivatives 18.00%
2920 29201010 Thiophosphoric esters (phosphorothioates) 18.00%
2920 29201100 Parathion (iso) and parathion-methyl (iso) (methylparathion) 18.00%
2920 29201910 Phosphorothioic acid, S[2-(diethylamino) ethyl] O,O-diethyl ester. 18.00%
2920 29201920 Thiophosphoric ester (phosphorothioates) and their salts, their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 18.00%
2920 29203000 Other plates, sheets, film, foil, strip of polymers of styrene (non-cellular) 18.00%
2920 29209000 Esters of other inorganic acid, their salts, their halogenated derivatives 18.00%
2920 29209010 Diethyl sulphate 18.00%
2920 29209020 Dimethyl sulphate 18.00%
2920 29209030 Tris (2,3 Di-Bromopropyl) phosphate 18.00%
2920 29209041 Trimethyl phosphite 18.00%
2920 29209042 Triethyl phosphite 18.00%
2920 29209043 Dimethyl phosphite 18.00%
2920 29209044 Diethyl phosphite 18.00%
2920 29209045 O, O, Dimethyl Methyl Phosphonate 18.00%
2920 29209047 Phosphonic Acid, Methyl-compound with (aminoimino methyl) urea (1:1) 18.00%
2920 29209048 1-Propanaminium Ni, N, N-trimethyl – 3-[1-oxo-9-octadecenyl) amino]-, (Z)-methyl methylphosphonate 18.00%
2920 29209051 Phosphonic acid,

[

Also Check-

 

2019-04-03T17:10:32+05:30GST Rate|
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com